VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIM İLANI

İŞÇİ ALIM İLANI

İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen “sürekli işçi” kadrolarına alım yapılacaktır.

TEŞKİLATIİLİBÖLÜMÜNORMAL STATÜKURA YERİ VE TARİHİ
TAŞRAİSTANBULGIDA TEKNİKERİ1 KİŞİ
TAŞRAİSTANBULMAKİNE BAKIM ONARIM
TEKNİSYENİ
1 KİŞİ10/01/2020
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü
TAŞRAİSTANBULELEKTRİKÇİ1 KİŞİ10/01/2020
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü
TAŞRAİSTANBULFORKLİFT OPERATÖRÜ1 KİŞİ10/01/2020
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü
TAŞRAİSTANBULKASAP2 KİŞİ10/01/2020
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü
TAŞRAİSTANBULTEMİZLİK GÖREVLİSİ4 KİŞİ09/01/2020
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü

GENEL ŞARTLAR
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) 18 yaşını tamamlamış olmak,
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4) Özel kanun ve diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,
7) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS sınavına girmiş olmak, (Gıda Teknikeri başvurusu için)
8) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.


ÖZEL ŞARTLAR
1) Türkiye İş Kurumunun internet sitesinde yayınlanacaktır.


BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 23-27 ARALIK 2019 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.


YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
1) Türkiye İş Kurumu tarafından bildirilen başvurular arasından, KPSS puanına göre alım yapılacak Gıda Teknikeri hariç, ilan edilen diğer bölümlerden bildirilen talepler arasından açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Asıl ve yedek aday sıralamaları noter huzurunda çekilen kura sırasına göre yapılacaktır. Kura çekimi İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünde ilanda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
Kura sonucu belirlenen adaylar kurumun internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2) Nihai listede asıl olarak isimleri geçenler aşağıda belirtilen belgeleri getirerek şahsen müracaatta bulunacaklardır.


SÖZLÜ SINAV İÇİN MÜRACAAT EDENLERDEN İSTENEN BELGELER
1) KPSS sonuç belgesi, (Gıda Teknikeri başvurusu için)
2) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
3) Diploma aslı veya Noter tasdikli sureti,
4) Mesleki Deneyim Belgesi (SGK Hizmet Dökümü)
5) Ustalık Belgesi


İLETİŞİM BİLGİLERİ
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü
Personel Şube Müdürlüğü
Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No: 2 Taksim/Beyoğlu/İSTANBUL


Tel: 0 (212) 251 88 10 Dahili: 7046
Fax: 0 (212) 243 64 59

You may also like...