SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı
durumuna göre ekte dağılımı gösterilen pozisyonlar için toplam 10 adet “Sözleşmeli Büro Personeli” alımı yapılacaktır.

Başvuru şartları, istenilen belgeler, başvuru yeri, şekli, tarihi ve haberin detayları için aşağıda bulunan eki indirebilirsiniz.

You may also like...