SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ 44 ADAY ARAŞTIRMACI ALIM İLANI

TÜBİTAK geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde milli hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.
Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan özelde ise bilim insanlarıdır anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren her yaş grubundaki insanlarımız teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda Ülkemizin milli ve yerli teknoloji hamlesinin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir.
Bu suretle Kısmi Süreli Aday Araştırmacılar istihdam edilecektir.
Kısmi Süreli Aday Araştırmacı istihdamı ile Kurumumuzun sahip olduğu araştırma altyapısı, kabiliyeti ve kapasitesi ile üniversitelerde lisans öğrenimlerine devam eden öğrencilerin kısmi süreli olarak istihdam edilerek ülkemiz adına nitelikli Ar-Ge personeli yetiştirmek, öğrencilerin henüz öğrenimlerine devam ederken meslekleriyle ilgili uygulama yapmalarını sağlamak ve Kurumumuzda tam zamanlı olarak alışabilecek nitelikteki araştırmacı adaylarını öğrenci iken Kurumumuza kazandırmak amaçlanmaktadır. Kısmi Süreli Aday Araştırmacı pozisyonu başvuru şartları, işin tanımı ve özellikleri, istihdam edilecek personel sayısı, personelin görev yapacağı şehir,adaylarda aranacak özel koşullar ve haberin detaylarını aşağıdaki ekten inceleyebilirsiniz

You may also like...