MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İlan Başlama Tarihi : 06.01.2020

Son Başvuru Tarihi : 20.01.2020

Başvuru Yeri : Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı


Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası uyarınca, giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak suretiyle, Üniversitemiz Rektörlüğünde çalıştırılmak üzere sözleşmeli Personel alınacaktır.

ARANILAN NİTELİKLER:

UNVANADETPUAN TÜRÜMEZUNİYETARANILAN NİTELİKLER
Büro Personeli1KPSS P3Lisansİktisat, İşletme, İstatistik, Maliye ve Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans programlarından herhangi birinden mezun olmakMEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmakAlanında iş deneyimine sahip olmakYDS sınavında en az 55 puan almış olmak
Büro Personeli1KPSS P93Ön lisansBüro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik bölümlerinden birinden mezun olmakMEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmakAlanında iş deneyimine sahip olmak
Destek Personeli (Aşçı)1KPSS P93ÖnlisansAşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans programlarından birinden mezun olmakAlanında en az üç yıl iş deneyime sahip olmak
Destek Personeli
(Şoför)
1KPSS P94Lise veya dengiEn az lise veya dengi okul mezunu olmakEn az 10 (on) yıllık E sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmakEn az iki yıl şoför olarak bir yerde çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek
Mimarlık1KPSS P3LisansMimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Mezunu OlmakAlanında iş deneyimine sahip olmakYDS sınavında en az 55 puan almış olmak
Mühendis1KPSS P3Lisansİnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmakAlanında iş deneyimine sahip olmakYDS sınavında en az 55 puan almış olmak
Çözümleyici, Sistem Programcısı1KPSS P3LisansFakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümünden mezun olmakJAVA, PHP, C# , PHYTON, ASP.NET dillerinden en az ikisini bilmek ve bunu belgelendirmekMs Windows Server 2012 ve 2016 işletim sistemlerinin kurulum, güncelleme , yönetim konusunda ve ortaya çıkabilecek problemlerin tespiti ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmakTercihen Linux İşletim Sistemleri kurulum, yönetim ve bakım konusunda bilgi sahibi olmak,Temel Ağ (Network) ve güvenlik bilgisine sahip olmakYDS sınavında en az D düzeyinde puana sahip olmakAlanında en az üç yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek
Tekniker1KPSS P93Ön lisansHarita ve Kadastro, Harita ve Maden Ölçme ve Harita Teknikerliği ön lisans programlarından birinden mezun olmakİş Güvenliği Sertifikasına sahip olmakAlanında iş deneyimine sahip olmak
Teknisyen1KPSS P94Meslek Lisesi veya dengiMeslek Liselerinin; Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Otomatik kumanda, Elektrikçilik, Elektrik Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar, Endüstriyel Elektronik, Elektronik bölümlerinden birinden mezun olmakAlanında iş deneyimine sahip olmak


GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48’ınci maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7- 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.
B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
E) Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2018/2019 KPSS P3 puanı, Ön Lisans mezunları için 2018 KPSS P93, Orta öğretim mezunları için 2018 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

  1. Başvuru Formu (www.ozal.edu.tr adresinden temin edilecektir)
  2. Sınav Sonuç Belgesi
  3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  4. İkametgah Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
  5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
  6. Daha önce çalışmış ise SGK Hizmet Dökümü
  7. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
  8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
  9. Özgeçmiş ve sertifikalar.
  10. Fotoğraf (1 Adet)

Adayların başvurularını (www.ozal.edu.tr) web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurularak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabilirler.

Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz web (www.ozal.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. KPSS puan sıralamasına konulmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday ilan edilir.

Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi İçin:
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı,
Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
Tel: 0422 846 12 55 – 0422 846 12 65 E-mail: personel@ozal.edu.tr

You may also like...