KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 5 adet sözleşmeli personel alınacaktır.İlan detayları www.istiklal.edu.tr adresinden öğrenilebilir.

You may also like...