ÇİÇEKDAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıf, unvan, adedi belirtilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

Sıra No Sözleşmeli Çalışacağı Unvanı Sınıfı Adedi
1 Mühendis TH. 1
2 Teknisyen T.H. 1

1- Giriş Sınavı: Sözlü /mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü mülakat sınav tarihi: 20.01.2020 saat 08:30

Sözlü Sınav yeri: Çiçekdağı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu

Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözlü sınav sonucu Belediyemiz internet sitesinde yayınlanacaktır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:

  1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  • Son başvuru günü olan 01.01.2020 tarihinde 35 yaşını bitirmemiş olmak.
  • Görevlerini devamlı yapmasına engel olacak sağlık sorunları bulunmamak.
  • Başka bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak. 5- Kırşehir’ in Çiçekdağı ilçesinde son 5 yıldır ikamet ediyor olmak.

 BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

  1. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ya da noter onaylı fotokopisi
  • Nüfus cüzdan aslı veya fotokopisi
  • Yerleşim yeri belgesi 4- Özgeçmiş ve dilekçe 5- Sağlık raporu

6- Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge 7- 2 adet vesikalık fotoğraf

  • Adli sicil belgesi
  • Güvenlik ve arşiv araştırmasında çalışmasına engel durumunun olmaması

9-657 Sayılı D.M.K.’nın 48/A-5 maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmadığına dair beyanı

BAŞVURU:

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, istenilen belgeler ile birlikte 14.01.2020 tarihi Salı günü saat 17:00’ye kadar Çiçekdağı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne şahsen müracaat edeceklerdir. (Üçüncü şahıslar eliyle, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

SINAV:

Adaylar sözlü sınava tabi tutulacaklardır. (Sözlü sınav Tarihi: 20.01.2020- Saat: 08:30 )

You may also like...