CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ 35 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde, giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle EK’de belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.   Alımda aranılan şartlar, başvuru şekli, yeri, zamanı, başvuru şekli, istenilen belgeler, başvurunun değerlendirilmesi ve alakalı bütün detayları aşağıdaki EK’den indirebilirsiniz

You may also like...