BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) PERSONEL ALIM İLANI

PERSONEL ALIM İLANI

Ajansımıza, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200’üncü maddesi ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde istihdam edilmek üzere toplam 6 (altı) Uzman, 1 (bir) İç Denetçi ve 2 (iki) Destek Personel alımı yapacaktır.

BEBKA’ nın merkez ofisi Bursa’da olup Eskişehir ve Bilecik illerinde Yatırım Destek Ofisleri bulunmaktadır. Ajans, faaliyetlerini Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde sürdürmektedir. Sınavda başarılı olan adaylar Bölge illerinden (Bursa, Eskişehir, Bilecik) Ajansın uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir. (İç denetçi Ajansın merkez çalışma ofisinin bulunduğu Bursa İlinde istihdam edilecektir.)

SINAV TAKVİMİ

Tablo 1: Sınav Başvuru Takvimi*

  BAŞVURU TARİHLERİ   03/02/2020 – 14/02/2020
  SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI     21/02/2020
  BAŞVURU YERİ   https://sinavbasvuru.sanayi.gov.tr
  İLAN ve SINAV SONUÇLARI DUYURU YERİ   http://www.bebka.org.tr/

1.      ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

 1. Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

şartları aranır.

2.      UZMAN PERSONEL İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

2.1. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları

 1. İktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, ekonometri, sosyoloji, şehir ve bölge planlama ve Tablo-2’de belirtilen mühendislik dallarında veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 • Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,

Denklik tablosuna ÖSYM’ nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir: https://www.osym.gov.tr/Eklenti/101,yabanci-dil-esdegerlikleri-250713pdf.pdf?0

 • Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM] tarafından; 22-28-29 Temmuz 2018 ve 14-20- 21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıda belirtilen puan türlerinin en az birinden 80 puan almış olmak.

Tablo 2: Uzman Personelin Mezun Olmaları Gereken Bölüm ve KPSS puan Türleri

  ALAN   KPSS PUAN TÜRÜ KPSS TABAN PUANI ALINACAK UZMAN SAYISI
İktisat/İşletme/Maliye/Kamu Yönetimi/Uluslararası İlişkiler P14, P19, P24, P29, P34, P44   80   1 kişi
  İstatistik/Ekonometri   P12, P13   80   1 Kişi
  Sosyoloji/Şehir ve Bölge Planlama   P1, P3   80   1 Kişi
Elektrik veya Elektronik Mühendisliği Dalları   P1   80   1 Kişi
Makine veya Mekatronik Mühendisliği Dalları   P1   80   1 Kişi
Bilgisayar Mühendisliği/Endüstri Mühendisliği/İşletme Mühendisliği   P1   80   1 Kişi

Alınacak olan 6 (altı) uzman personel yukarıda belirtilen pozisyonlardan seçilecektir. Adaylar iş talep formunda hangi pozisyon için başvuru yapacaklarını belirtmelidirler. Her aday sadece bir pozisyon için başvuru yapabilir, birden fazla pozisyon için başvuru yapan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Tüm uzman adaylar başvuruda bulunacakları pozisyonla ilgili aranan şartları ve varsa aşağıda belirtilen tercih sebeplerini belgelemek zorundadır.

2.2 Uzman Personel İçin Tercih Sebepleri

Uzman personel için aşağıda belirtilmiş olan tercih kriterlerinden bir ya da birden fazlasına sahip olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır.

 1. Hibe veya Mali Destek Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY), Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları vb. ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen program/projelerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı, etki analizleri gibi sosyal, ekonomik ve mekânsal alanda kapsamlı istatistiki analizler, bölgesel gelişme ve kalkınma kuramları, ulusal ve bölgesel planlama çalışmaları, sosyal ve kırsal kalkınma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin- ruhsat işlemleri ve yasal uygulamaları, teşvik politikaları ve teşvik uygulamaları, bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel tanıtım, uluslararası doğrudan yabancı yatırım ve yatırım ortamı değerlendirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Yatırım fizibilitesi ve fizibilite çalışmaları ve sektörel bazlı analizler, raporlamalar konusunda bilgi sahibi olmak,

 • Kamu İhale Kanunu’na göre satın alma işlemleri gerçekleştirme, şartname, ihale ve sözleşme hazırlama, devlet muhasebe sistemi, analitik bütçe uygulamaları, insan kaynakları, finansal tabloları okuma/yorumlama ve mali analiz, mali denetim, muhasebe ve vergi denetimi, usulsüzlük incelemeleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Bölgede yoğunlaşmış otomotiv, makine-metal, tekstil, havacılık, raylı sistemler, savunma sanayi, seramik, gıda, mermer, beyaz eşya, madencilik, turizm gibi sektörlerde yönetim, üretim, lojistik, pazarlama vb. alanlarda iş tecrübesine sahip olmak,
 • Kurumsal iletişim ve stratejik iletişim yönetimi gibi alanlarda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • İlgili alanlarda yüksek lisans / doktora yapmış olmak,

ğ) İngilizce dışında Almanca, Arapça, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Çince, Korece, Rusça, dillerinden en az birini iyi derece bilmek ve bunu belgelemek.

3.      İÇ DENETÇİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

 • İç Denetçi İçin Sınava Giriş Şartları

Ajansımızda iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmak üzere bir iç denetçi istihdam edilecektir. İç denetçi olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları aşağıda belirtilmiştir;

 1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 2. Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,

Denklik tablosuna ÖSYM’ nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir:

https://www.osym.gov.tr/Eklenti/101,yabanci-dil-esdegerlikleri-250713pdf.pdf?0
 • Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olmak ve kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak,

3.2     İç Denetçi Adayları İçin Tercih Nedenleri

 1. Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 2. İlgili alanlarda yüksek lisans / doktora yapmış olmak,

4.      DESTEK PERSONEL İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI 4.1.Destek Personel İçin Sınava Giriş Şartları

 1. Ortaöğretim mezunu olmak ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM] tarafından; 2018 yılında yapılan Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavında P94 puan türünden asgari 60 puan almış olmak.

veya

 • Ön lisans düzeyinde mezun olmak ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM] tarafından; 2018 yıllında yapılan Ön Lisans Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 93 puan türünden asgari 60 puan almış olmak.

veya

 • Üniversitelerin iktisat, işletme, maliye, muhasebe, muhasebe ve finansal yönetim ve buna benzer bölümlerden denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının bu bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM] tarafından; 22-28-29 Temmuz 2018 ve 14-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında P1, P2 veya P3 puan türlerinden asgari 60 puan almış olmak.

4.2 Destek Personel İçin Tercih Sebepleri

 1. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatına sahip veya stajını tamamlamış olmak,
 2. Muhasebe veya satın alma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 3. Kamudaki Muhasebe Sistemi veya Kamu İhale Kanunu’nda tanımlanan satın alma süreçleri hususunda deneyim sahibi olmak,

5.      BAŞVURU TARİHİ, BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular, 03/02/2020 tarihinden başlayarak 14/02/2020 tarihi saat 23.59’a kadar www.sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi şu şekildedir:

    Belge Uzman Personel İç Denetçi Destek Personeli
2 Özgeçmiş ve Fotoğraf
3 Diploma ya da Mezuniyet Belgesi
4 2018-2019 yıllarında yapılan KPSS Sonuç Belgesi
  5 Uzman personel ve İç Denetçi adayları için Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesi ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi   ✓   ✓   –
6 Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler
7 Adli Sicil Kaydı
8 Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 1 yıl erteletmiş olduğunu gösteren belgeler
  9 İç denetçi adayları için kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olduğunu gösterir belge   –   ✓   –
  10 İç denetçi adayları için kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikası   –

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

6.      ÖN DEĞERLENDİRME VE SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRI

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe yapılacak ön değerlendirmeden sonra mülakat sınavına katılacak adaylar ve sınav yeri 21/02/2020 tarihinde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.bebka.org.tr/) ilan edilecektir.

Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanına göre sıralama yapılacaktır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenip Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilecektir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilecektir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaktır.

Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları

  Personelin Unvanı   Alınacak Personeli Sayısı   Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı
İç Denetçi 1 (bir) Kişi 5 (beş) Kişi
Uzman Personel 6 (altı) Kişi 30 (otuz) Kişi
Destek Personel 2 (iki) Kişi 10 (on) Kişi

7.      YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞ ŞEKLİ VE İÇERİĞİ

Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar.

Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki kişi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır.

Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

8.      SINAV YERİ VE TARİHİ

İç denetçi, uzman personel ve destek personeli adayları için yarışma sınavı tarihleri ve yeri daha sonra ajansın internet sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ajans, herhangi bir sebep ile Ajansın web sitesinde yayınlamak sureti ile son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, mülakata çağrılacakların açıklanma tarihini değiştirmeye, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye ve yeniden belirlemeye yetkilidir.

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirtilen adreste, kimlik no içerir nüfus cüzdanı ile hazır bulunacaklardır.

9.      SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları Ajansın resmi internet sitesinde (http://www.bebka.org.tr) ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

10.   SONUÇLARIN DUYULMASI VE GÖREVE BAŞLATILMA

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

11.   PERSONELİN İSTİHDAMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli (4857 sayılı İş Kanuna göre) iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır.

Sözlü yarışma sınavında başarılı bulunan adaylar ile iş sözleşmesi imzalanmasını müteakip, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 27. maddesi uyarınca Ajans personelinin görev yeri, personelin unvan ve müktesep hak ücreti saklı kalmak kaydıyla personelin muvafakatı aranmaksızın değiştirilebilir.

Ajans personelinin çalışma saatleri hafta içi 08:00-18:00 arası olup; haftada toplam 45 saattir. Ancak personel, kendisine verilen işi mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tamamlamakla mükelleftir.

Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidir.

Ajans’ta göreve başlayacak personele verilecek ücret, 375 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin Ek 11 inci maddesi doğrultusunda belirlenecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

You may also like...