Author: admin

ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (TÜBİTAK) 12 PERSONEL ALIM İLANI

Ulusal metroloji enstitüsü Gebze/Kocaeli’ne 10 adet Uzman Yardımcısı / Uzman, 2 adet Araştırmacı / Uzman Araştırmacı personelleri alınacaktır. Alım ile alakalı adaylardan istenecek özel ve genel özellikler, başvuru süreci, iletişim bilgileri ve haberin detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI 16 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIM İLANI

T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 16 (Onaltı) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosu için, 20-31/01/2020 tarihleri arasında, Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır. KPSS sonuçları esas alınmak...

CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ 35 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde, giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı...

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 55 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

Üniversitemize 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi pozisyonunda Temizlik Hizmetleri ve Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinde görev yapmak üzere 55 ADET personel alınacaktır. Talebimiz üzerine Türkiye İş Kurumuna müracaat edenler arasından mülakata katılacak adayların...

YARGITAY BAŞKANLIĞI 33 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

Yargıtay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden, Başkanlığımızca...

YARGITAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SINAVI DUYURUSU

Yargıtay Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 2018 yılı KPSS puanları esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre 28 Adet Zabıt Katibi, 57 Adet Hizmetli, 2 Adet Sıhhi Tesisat Teknisyeni,...

ALES Nedir? Kimler Girebilir? Başvura Bilgileri

ALES açılımı: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ve doktora...